Corona Update 17-03-2020

March 17, 2020

Wederom een nieuwe Corona update. Alle lessen op zaterdag werden deze week al omgezet in online lessen. Hieronder ook het Vooropleiding Traject waar veel van onze studenten aan deelnemen. Het Vooropleiding Traject bestaat uit individuele les, bandcoaching en theorie. Goed overleg met het team en onze docenten, maar ook een fijne communicatie met leerlingen en ouders zorgden er voor dat we een soepele en succesvolle overgang van fysiek naar online les konden bewerkstelligen. We zijn erg trots op iedereen! Daarnaast komt er bijvoorbeeld extra huiswerk. Op deze manier stimuleren we studenten om meer thuis aan de slag te gaan. En zo houden ook zicht op waar iedereen mee bezig is. Fijn dat we door kunnen met de lessen! Mocht er een volgende Corona update volgen, dan zie je dat uiteraard hier!

Loading...