DSOPM Voorwaarden
  • Blijf thuis bij ziekteverschijnselen bij zowel jezelf als bij iemand in hetzelfde huishouden. Indien gewenst, kan de les online voortgezet worden, zolang je niet fysiek aanwezig kan zijn.
  • Hou voldoende afstand tot anderen en let goed op de aangegeven looproutes in het pand.
  • Loop rechtstreeks naar het leslokaal volgens de aangegeven routes en houd de gangen vrij.
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het lokaal. De docent zal tussen de lessen door deurhendels, stoelen en apparatuur desinfecteren.
  • Kinderen onder de 13 jaar worden door de docent opgehaald in de centrale hal. Het is dus niet meer toegestaan de kinderen naar de lesruimte te brengen.
  • Ook is het voor ouders helaas niet meer mogelijk om aan het einde van de Bandklas een stukje van de les bij te wonen. Wij willen jullie verzoeken om de kinderen boven in de hal op te wachten. De kinderen zullen door hun docent volgens de afgesproken looproutes in het pand naar de hal begeleid worden.
  • Wanneer het geval zich voordoet dat de school de fysieke lessen moet staken, zal het lesprogramma online worden voortgezet.
  • Indien gewenst is het ook mogelijk het cursusgeld te bevriezen en het lesprogramma pas voort te zetten, wanneer de fysieke lessen weer worden herstart.

We begrijpen dat dit een geheel nieuwe situatie is voor ons allemaal. Onze docenten zullen de jullie zo intensief mogelijk begeleiden en ondersteunen om vooral het muziék maken centraal te zetten!

Klik hier voor het Corona Protocol van de Q-Factory Amsterdam

Loading...