Bandcoaching Amsterdam

AMACK

Binnen de DSOPM werken we met het AMACK systeem (www.amack.nl). Tijdens de intake dag, maar ook na afloop van elke periode, worden er AMACK verslagen van de leerlingen gemaakt. Wanneer een leerling deelneemt aan het Vooropleiding Traject, krijgt de leerling van zowel zijn hoofdvak docent, zijn bandcoach als zijn theoriedocent een A-mack verslag.

Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht, kunnen doelen opnieuw worden geformuleerd, worden bands samengesteld en zou een student bijvoorbeeld kunnen overstappen naar een andere docent. Studenten krijgen een eigen account op www.amackonline.nl, waar alle AMACK verslagen worden verzameld en waar ook de lesinhoud bijgehouden wordt. Het AMACK systeem is ontwikkeld door Jack Pisters en wordt onder andere ook gebruikt op het Conservatorium van Amsterdam.

Wat is AMACK?

Waarom AMACK?

 • Leerlingvolgsysteem gebaseerd op proces en methodiek
 • Hulpmiddel en checklist voor docenten en studenten
 • Hulpmiddel voor studie en ontwikkelen materiaal
 • Communicatiemodel voor alle betrokken partijen
 • Transparantie
 • Hulp bij ontwikkelen curriculum, doelstellingen en materiaal
 • Human resource

Gebruik AMACK bij muziek- en kunstopleidingen

 • Intake en verslaglegging bij toelatingen
 • Ontwikkelmodel voor inhoud curriculum
 • Communicatiemodel voor betrokken partijen
 • Beoordelingen en verslaglegging
 • Strategie model in het proces
 • Basis voor methodiek les

Online AMACK systeem

Sinds dit schooljaar werken we met een online systeem om zowel de lesinhoud als de AMACK’s bij te houden. Docenten en studenten hebben een eigen account op de website www.amackonline.nl, waar per les door de docent content kan worden toegevoegd, maar bijvoorbeeld ook een AMACK verslag door een invaldocent. Op deze manier houden we online heel overzichtelijk bij wat er gedurende een schooljaar allemaal gebeurd. Uiteraard worden ook de AMACK verslagen (aan het begin van het jaar en aan het eind van elke periode) van de individuele docent en de bandcoach in de Amack Online bijgehouden. Docenten kunnen op deze manier ook meekijken hoe hun leerlingen het bijvoorbeeld in een band doen en een koppeling tussen lessen wordt gemakkelijker gelegd. Het is voor de school ook een heel overzichtelijk leerlingvolgsysteem.

Gitaarles Amsterdam Jack Pisters

AMACK Trainingen

DSOPM verzorgt ook AMACK trainingen op locatie door Jaimie van Hek & Jack Pisters

Loading...