STUDIEBEGELEIDING

Dit jaar zijn we begonnen met het aanbieden van studiebegeleiding voor studenten van de DSOPM voor het vooropleidingstraject. In samenwerking met twee van onze docenten hebben we een document opgesteld waarmee we de studenten kunnen begeleiden bij het behalen van hun doelen. Tijdens de individuele begeleidingen, welke eenmaal in de vier weken plaats vindt tijdens de pauze, worden de A-MACK verslagen doorgenomen en aan de hand daarvan globale doelen opgesteld en concrete afspraken gemaakt over hoe ze efficiënt kunnen studeren. Deelname aan de studiebegeleiding is gratis.